Hakkımızda

Daha İyi Bir Gelecek Platformu Manifestomuz

Hayalimiz, Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek!


Sürdürülebilir, eşitlikçi, akıllı ve yeşil bir dünya vizyonuyla uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyoruz… Çünkü bugün yaptığımız seçimlerin ve hayata geçirdiğimiz eylemlerin; gelecek nesillere miras kalan dünyayı şekillendireceğini biliyoruz. Enerjisa olarak, ülkemizin çocuklarına ve gençlerine daha iyi bir gelecek bırakmak için tüm birikimimizi ve enerjimizi ortaya koyarak sorumluluk alıyoruz.

Şimdi, Daha İyi Bir Gelecek Platformu’nda bu yolun adımlarını hep birlikte atalım. Daha iyi bir gelecek hayalini gerçekleştirmek için ortak vizyon ve kararlılıkla, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakalım.

Daha İyi Bir Gelecek Platformu

Enerjisa olarak, IDEMA ve TBWA\Istanbul iş birliği ile herkes için daha iyi bir gelecek adına verimlilik odağında uzun soluklu bir platformun ilk adımlarını atıyoruz.

Platform tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, öncelikle ülkemizde verimlilik alanında işletmelerin algısı, kabulleri ve verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda ne seviyede olduklarına ilişkin bir araştırma çalışması yürütüyoruz. Buradaki amacımız, ülkemizin verimlilik alanında bir haritasını oluşturmak ve bu alanda yürütülebilecek yeni çalışmalara zemin hazırlamak. Bu çalışmaları, proje dahilinde gerçekleştirilecek uygulamalara rehberlik etmesi amacıyla, alanında uzman kurum ve kişilerden oluşan bir Danışma Kurulunun yapısı altında yürüteceğiz.

Söz konusu faaliyetler neticesinde; ülkemizdeki bölge, sektör, kurum ve şirketlerin, verimlilik artırıcı uygulamaları hayata geçirmeleri için bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Ek olarak, 360 derece iletişim faaliyetleriyle toplumun tüm kesimlerinde verimlilik artırıcı pratikleri yaygın hale getirmeyi amaçlıyoruz.

UNDP Türkiye, İhtiyaç Haritası ve Adana ile Gaziantep Ticaret Odalarının iş birliğiyle 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında zarar gören bölgeleri yeniden yapılandırmak ve kalkındırmak için kurulan RRDC (Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezleri) projesinin tek özel sektör paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Proje sayesinde; deprem bölgesindeki bireylerin, toplulukların ve kurumların ihtiyaç duyabileceği bilgi, araç ve destekler sağlanarak, yaşadıkları ekonomik zorlukla mücadele etmesi desteklenecek ve dirençli, gelişen bir bölgenin yeniden sağlanmasına katkı sağlanacak.  • 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, ana iş kolları olan elektrik dağıtım ve perakende satış alanlarında Türkiye’nin yüzde 25’ine hizmet sunmaktadır. Sektörün en büyük oyuncusu olarak, 14 ilde 10.3 milyon müşteriye ulaşarak 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlamaktadır. Aynı zamanda İşimin Enerjisi markasıyla müşterilerine, yenilenebilir enerji, verimlilik ve yeşil enerji çözümleri sunarken; çoğunluk hissesine sahip olduğu Eşarj ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını işletmektedir.

  • TBWA\Istanbul, dünyanın 98 ülkesinde 305 ajansıyla 11000'den fazla kişiyi bir araya getiren bir global yaratıcı kolektiftir. TBWA\Istanbul, markaları için sadece ödül kazanan değil, aynı zamanda işlerinde dönüşüm yaratacak fikirler geliştirir. Bu yüzden de Türkiye'nin aynı anda hem en yaratıcı hem de en çok iş yapan ajanslarından birisidir. Tüm bunları yaparken de Disruption® felsefesini her yaptığı işte benimser.

  • IDEMA, Türkiye ve Dünya'daki sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek için sürdürülebilir projeler ve küresel ortaklıklar geliştirmektedir. 2011 yılında kurulan IDEMA’nın ana amacı; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, uluslararası yatırım kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı ticaret odaları ve çeşitli kamu kurumları ile iş birlirlikleri kurarak; daha adil, eşit ve kapsayıcı bir dünyanın inşasına yönelik olarak çalışmaktadır.

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun Çalışma Kapsamı

  • Platform kapsamında geliştirilecek ve uygulanacak alt proje ve faaliyet önerilerinin geliştirilmesi ve önceliklendirilmesi.
  • İşletmeler için verimlilik sorununun çözümüne yönelik politika ve aksiyon önerileri geliştirmeleri.
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında verimlilik artırmaya yönelik ortak sinerji olanaklarını tespit etmeleri ve geliştirmeleri.
  • Türkiye ekonomisinin dönüşümünde verimlilik odaklı sürdürülebilir ve teknolojik girişimlerin kamuoyu gündemine taşınması.

Stratejik ve Teknik Çalışma Grubu

Sözcü Grubu