Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır. Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita araştırma örnekleminde yer alan 1.249 işletme içinde verimlilik önlemi almış olanların sayısal veri aralıklarını açıktan koyu renge doğru bölgesel dağılımlarına göre gösterir. (açık renk: verimlilik önlemi alan işletme sayısı düşük - koyu renk: verimlilik önlemi alan işletme sayısı yüksek)

Aşağıdaki grafik, harita araştırma örnekleminde faaliyet gösterdikleri bölgeler özelinde işletmelerin "verimlilik önlemi alıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtların sayısal dağılımını gösterir. (açık renk: verimlilik önlemi almıyorum - koyu renk: verimlilik önlemi alıyorum)

Verimlilik Önlemi Alan İşletmeler Verimlilik Önlemi Almayan İşletmeler
Akdeniz Bölgesi 58 66
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 115 33
Ege Bölgesi 24 157
Doğu Anadolu Bölgesi 18 3
Karadeniz Bölgesi 100 1
İç Anadolu Bölgesi 147 28
Marmara Bölgesi 458 19