Türkiye Verim Araştırma Raporu

Türkiye Verim Araştırma Raporu

Ülkemizde verimlilik alanında işletmelerin algısı, kabulleri ve verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda ne seviyede olduklarına ilişkin bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Türkiye genelinde farklı sektör, bölge ve ölçekte 1.249 işletmeyle yapılan görüşmeler neticesinde elde etmiş olduğumuz bulgular ışığında hazırladığımız rapor çalışmasının, ülkemizde verimlilik odaklı yeni projelere zemin hazırlayacağını umuyoruz.